0113-750711 info@minihurenzeeland.nl

Algemene voorwaarden

De nu volgende Algemene Huurvoorwaarden hebben betrekking op de verhuur van mini’s en toebehoren door Mini Huren Zeeland. Mini Huren Zeeland is een handelsnaam van Blue Green Holiday te Yerseke en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr.: 69708827. Onder verhuurder wordt verstaan: Mini Huren Zeeland; Een verhuurlocatie is een locatie van Mini Huren Zeeland of een derde waar het gehuurde aan het begin van de huurtermijn in ontvangst wordt genomen en aan het einde van de huurtermijn dient te worden ingeleverd. Onder huurder wordt verstaan: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit en de feitelijke bestuurders van het voertuig; Onder het gehuurde wordt verstaan: mini (auto) en alle toebehoren als zijnde vermeld op de huurovereenkomst;

Artikel 1:
De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en dit te controleren voor vertrek. De verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd. Indien zich technische problemen voordoen tijdens de rit, wordt de huurder geacht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de verhuurder. De verhuurder zal indien beschikbaar vervangend vervoer bezorgen. Indien niet mogelijk zal de verhuurder het verhuurbedrag minus de verstreken periode/verreden kilometers voor de betreffende voertuig terug betalen aan de huurder;

Artikel 2:
De huurder verklaart dat alle personen van de door hem/haar gereserveerde groep kennis hebben genomen van deze Algemene Huurvoorwaarden. Het rijden met de mini is alleen toegestaan voor personen vanaf 23 jaar en minimaal 1 jaar in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs (B).

Artikel 3:
Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de geldende wetgeving en verkeersregels, verplicht zich om uitsluitend verharde wegen en geasfalteerde fietspaden te gebruiken en daarbij altijd op een verantwoorde manier met het gehuurde om te gaan. Het is het verboden van- of tegen stoepranden op te rijden, alcohol, drugs en/of medicijnen (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) te gebruiken voor of tijdens de huurperiode;

Artikel 4:
Het is uitdrukkelijk verboden om zich met de voertuigen op onverharde wegen te begeven. Hieronder wordt o.a. verstaan; duinen, bospaden en strand etc…. .

Artikel 5:
De huurder dient voor aanvang van de verhuur het totale bedrag van de overeenkomst betaald te hebben.

Artikel 6:
Het gehuurde is WA verzekerd. Eigen risico per gebeurtenis is € 1.000,- De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade gemaakt door hem. Alle schade (inclusief diefstal), aan het gehuurde of andere spullen van de verhuurder, hoe ook veroorzaakt, toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld door de huurder of van derden komt voor rekening van huurder. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, direct en onmiddellijk vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten, zoals gevolgschade, voor rekening van de huurder.

Artikel 7:
In een huurauto is het verboden om te roken.

Artikel 8:
Een kleine tot middelgrote, gewassen en gekamde hond mag mee. Wij vragen jullie de hond niet op de bekleding van de oldtimer te laten. Dit in verband met mogelijke allergieën van andere klanten. Wij rekenen voor het meenemen van jullie hond €25,- extra schoonmaakkosten.

Artikel 9:
De auto’s blijven in Nederland. U mag dus bijvoorbeeld niet naar Duitsland of België.

Artikel 10:
In een verhuur auto mogen maximaal vier personen plaatsnemen, ons advies is maximaal 3 volwassenen.

Artikel 11:
De brandstofkosten zijn voor rekening van de huurder. De auto rijdt op e5 (euro 98) De auto wordt verhuurd met een volle tank en wordt met een volle tank ingeleverd. Wanneer de huurder geen volle tank afleverd, worden de brandstofkosten in rekening gebracht, vermeerderd met € 5,- handelingskosten.

Artikel 12:
De huurder dan wel bestuurder is verplicht bij het parkeren de sleutel uit het contactslot te halen, toebehoren die niet onlosmakelijk met het voertuig verbonden zijn met zich mee te nemen en op slot te zetten met het meegeleverde slot. De huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het op de juiste manier stallen van het voertuig. De voertuigen mogen nimmer en te nooit onbeheerd dan wel onbewaakt worden achtergelaten;

Artikel 13:
De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht of dit het gevolg is van schuld van de huurder of derden. Bij schade dient de verhuurder te allen tijde ingelicht te worden en dient ter plekke een schadeformulier ingevuld te worden. Bij diefstal of vermissing is de huurder aansprakelijk voor de vervangingswaarde van het gehuurde, de huurderving is daarbij niet inbegrepen. De huurder zal de uit bovenstaand voortvloeiende kosten van herstel danwel of alsmede vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan de verhuurder vergoeden. Vooruitlopend op de definitieve vergoeding na taxatie, zal alvast het eigen risico van € 1.000,00 zoals genoemd in Artikel 5 in rekening worden gebracht en ter plekke dienen te worden voldaan. Na taxatie dan wel herstel wordt het totale schadebedrag in rekening gebracht, welke per ommegaande dient te worden voldaan. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade worden niet alleen de kosten van de schade, maar ook de (minnelijke) incassokosten, rentes en eventuele hieruit voortvloeiende juridische kosten aan de verhuurder doorberekend;

Artikel 14:
Het huren van de voertuigen geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder, worden in rekening gebracht en dienen per ommegaande te worden voldaan;

Artikel 15:
Het is huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen;

Artikel 16:
Bij vroegtijdig terugbezorgen, blijft de volle huur gelden. Bij tijdsoverschrijding van de overeengekomen huurperiode geldt een direct te betalen toeslag van € 25,- euro per verstreken uur per mini. Indien het gehuurde niet op tijd binnen de maximaal afgesproken termijn bij de verhuurder is teruggebracht, is de huurder aan de verhuurder voor iedere dag, dat het gehuurde te laat wordt teruggebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, verschuldigd een boete van € 250,- per dag. Inlevering van het gehuurde kan tot uiterlijk een vooraf afgesproken tijd.

Artikel 17:
Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van het huurbedrag;

Artikel 18:
Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder;

Artikel 19:
Bij slechte weersvooruitzichten kan je tot 24 uur van tevoren je reservering telefonisch omboeken. Wil je de reservering annuleren? Dat kan tot 48 van tevoren geheel kosteloos. Daarna zijn wij genoodzaakt om 50% van het boekingsbedrag in rekening te brengen.

Artikel 20:
De huurder betaalt voorafgaand aan de gereserveerde huurperiode een borg van € 250,00. Voor iedere extra Mini komt er €100 bij. De borg kan vooraf worden overgemaakt of bij aanvang worden voldaan. Deze borg wordt teruggestort indien het gehuurde in éénzelfde staat als bij ontvangst wordt geretourneerd. De verhuurder is gerechtigd het bedrag van een eventuele schade met de vooruitbetaalde borg te verrekenen, onverminderd het recht van verhuurder op aanvullende schadevergoedingen. Binnen vijf werkdagen na de huurdatum wordt het volledige borgbedrag als er geen schade is weer op de door u opgegeven rekening bijgeschreven.

Artikel 21:
Op onze Algemene Huurvoorwaarden en huurovereenkomsten is het nederlands recht van toepassing.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op en/of vul het contactformulier in.

0113-750711 info@minihurenzeeland.nl Contactformulier
Klanten over
Mini Huren Zeeland
We hebben hier 13 scooters gehuurd om door Zeeland te touren, de scooters zijn in top conditie en de batterij gaat echt lang mee. We hebben 65km gereden met veel wind tegen bv op de zeelandbrug , de scooters doen het ook dank prima We kwamen terug met halve accu nog vol. Ook de dames in de groep vonden het allemaal heel leuk en makkelijk om te rijden. Afstanden in Zeeland zijn altijd best ver, dus een e-scooter is dan net effe handiger dan een e-bike als je ergens naar toe wilt. De service van Lennert en z'n team was top.
Leendert Vis
Leendert Vis
26/09/2022
Lekker toeren op een E-chopper of een fat-bike ff los van alles en uitwaaien. Ook heel verrassend met een E-tug op pad en genieten van de omgeving, helemaal top.
Richard Jornick
Richard Jornick
25/09/2022
We hebben een fantastisch leuk bedrijfsuitje gehad dankzij Lennert van Scooter Huren Zeeland! Hij dacht met ons mee, was flexibel en de communicatie verliep vlot en goed. Echt top!
Speedheat Nederland
Speedheat Nederland
16/09/2022
Prima service! Alles goed geregeld! Echte aanrader om een te bezoeken en eventueel scooter te huren voor prachtige rit door Zeeland!
Gert-Jan van Manen
Gert-Jan van Manen
24/08/2022
Was top!!
16/08/2022
Een middag op de scooters gereden met z'n zessen, na een goede uitleg hebben we genoten van een fijne rit op de degelijke scooters en het was ook heel gezellig, bedankt Lennert!
Tonny Overbeeke
Tonny Overbeeke
12/08/2022
Top verhuurder, goede info en uitstekend matriaal
Dirk Vanderhaeghe
Dirk Vanderhaeghe
12/08/2022
Met onze kinderen een scooter gehuurd. Bij aankomst bleek dat we online een verkeerde versie gekozen hadden maar geen enkel probleem! Ter plaatse opgelost en met onze kinderen van 5 en 8 jaar een super dag gehad. We kregen een prachtige route mee die je zelf nooit zou verzinnen met leuke eet en drink stops. Zeker een aanrader! Fam. Valk
Bas Valk
Bas Valk
11/08/2022

Wilt u ook een review achterlaten?

Copyright Mini Huren Zeeland | Algemene voorwaarden | Realisatie: Steketee Online